2nd Secondary

E-Learning

ثانياً: الصف الثانى الثانوى 2020:

أولاً: المواد المشتركة:

لغة عربية 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPsqegIws9wakaPwInvfkV-P

لغة إنجليزية 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPvkMjF_jyYXJz5IXjSL563B

لغة إيطالية 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPt8WX5QKw4lqOsmtv_XLWsi

ثانياً: المواد العلمية:

كيمياء 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPvzXoolsxvdwmj0th3RY3hg

فيزياء 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPu-RQ_PuqKZGEVrdAa874FP

أحياء 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPuM0vbYwkYYOs-a1qnbmFv_

رياضيات بحتة 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPvsCDALAcdiLtJCXYyEO6OC

رياضيات تطبيقية 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPsCCmWp-KfWQ_LRxCQda7lH

ثالثاً: المواد الأدبية:

جغرافيا 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPu40O7h1SrbN4O4u9yjDH1I

تاريخ 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPuNbhI2DJ7DVWFR_y2atgH0

علم نفس 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPsV5izfx-jj2qtXEpQIVH0w

فلسفة 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPsfRaoS43dwl1_Q3le1thRV

رابعاً: مواد اللغات:

كيمياء لغات 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPuC4uyWM_W2oePFVLaPHaB6

فيزياء لغات 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPv7MAJ5kwUl22VRgQd2uPcN

أحياء لغات 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPvuUkJzyep-dv0MR217Eaam

رياضيات لغات 2ث : https://www.youtube.com/playlist?list=PLdqVMYpRqXPtqKtOrmVUVIP-mL7Y8xMwO